Start
Bordeaux
Lille
Lyon
Marsylia
Nicea
Paryż
Strasburg
Tuluza
Miasta Francji
Paryż po francusku Paris to stolica i zarazem największa aglomeracja Francji, położona jest w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
W Paryżu zamieszkuje ponad 2 mln osób, w tzw. Wielkim Paryżu ok. 10 mln a w całym zespole miejskim ponad 12 mln. Paryż konkuruje tym samym pod względem liczby ludności w Unii Europejskiej z Londynem.

Miasto ma układ koncentryczny z rozchodzącymi się gwiaździście bulwarami. Jego oś stanowi wcięta dolina Sekwany, która dzieli Paryż na dwie części: prawobrzeżną (północną) Rive Droite oraz lewobrzeżną (południową) Rive Gauche.
Paryż, który jest osobnym departamentem o numerze 75, jest jednocześnie stolicą regionu administracyjnego Île-de-France.

Na północy kończy się wielka równina północno-europejska i zaczyna Basen Paryski. Otacza on dolinę Sekwany i zajmuje większą część Francji Północnej. Basen Paryski jest największym basenem osadowym Europy. Z punktu widzenia geografii skupia on większość krain położonych wokół Sekwany i Loary średniej, będącej rzeką boczną od końca ery trzeciorzędowej. Grunty paryskie są wapniowe, marglowe, gliniaste i piaskowe. Powierzchnia miasta wynosi 10.540 ha.

Wieża Eiffla to obiekt zlokalizowany właśnie w stolicy Francji. Jest to najbardziej znany obiekt architektoniczny, nazywany Damą Paryża. Wieża Eiffla znajduje się w centrum miasta, nieopodal Sekwany, u południowego krańca Pola Marsowego. Obecnie jest to piąta najwyższa budowla we Francji i najwyższa budowla w Paryżu. Wieża została zbudowana z okazji Wystawy Światowej, jako przykład możliwości technicznych tamtego okresu oraz symbol potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji w tym okresie. Po zakończeniu wystawy wieża miała zostać rozebrana, jednak po tym, jak na jej szczycie założono laboratorium meteorologiczne, ocalała.

Z historycznego punktu widzenia Paryż był pierwotnie osadą celtycką, głównym ośrodkiem plemienia Paryzjów (łac. Parisii), którzy zasiedlili Île de la Cité w III wieku p.n.e. W 52 r. p.n.e. przybyli tu Rzymianie. Miasto znane było wówczas pod nazwą Lutetia Parisiorum, gdzie Lutetia oznacza podmokłe miejsce. Niedługo później miasto zaczęło się rozwijać na lewym brzegu Sekwany (dzisiejsza Dzielnica Łacińska). Powoli coraz częściej używano jedynie nazwy Paris i tak zostało do dzisiaj. Przez cały okres starożytności Paryż był mało znaczącą osadą i pozostawał w cieniu takich miast jak Lyon czy Bordeaux. Rozwój miasta datuje się od XIII-XIV wieku. W XIV wieku Paryż miał około 250 tys. mieszkańców, pod koniec XVIII wieku 0,5 mln, około roku 1835 1 mln, a w roku 1900 2,9 mln.

Rzymianie władali miastem aż do 508, kiedy to Chlodwig I, król Franków, założyciel dynastii Merowingów uczynił go swoją stolicą. Najazdy Wikingów w VIII wieku zmusiły mieszkańców do postawienia fortecy. Mimo to 28 marca 845 miasto zostało złupione. Słabość karolińskich królów Francji doprowadziła do wzrostu potęgi książąt Paryża. W 987 królem Francji obrany został Hugo Kapet.

W XI wieku miasto zostało rozbudowane silnie na prawym brzegu. W XII i XIII wieku, a zwłaszcza za rządów Filipa II miasto przeżywa gwałtowny rozwój. Powstała pierwsza forteca Luwru oraz ważniejsze paryskie kościoły, w tym katedra Notre Dame. Kilka szkół na lewym brzegu zostało połączonych - tak powstał znany paryski uniwersytet Sorbona. Miasto przeżywało okres rozwoju jako ośrodek handlu oraz centrum naukowe, co zostało przerwane przez epidemię Czarnej Śmierci. Pod wpływem tej epidemii król Ludwik XIV przeniósł rezydencję królewską z Paryża do pobliskiego Wersalu.

14 lipca 1789 wybuchła rewolucja francuska, którą zapoczątkowało zdobycie paryskiego więzienia Bastylii.

W roku 1870 wojna francusko-pruska zakończyła się oblężeniem Paryża.
Pod koniec XIX wieku Paryż przeżywała okres rozkwitu zwany Belle époque. Wówczas to powstał symbol miasta - wieża Eiffla (1889).
W roku 1900 w Paryżu zorganizowano Olimpiadę, która ponownie zagościła do miasta w 1924 r.

W Paryżu znajduje się wiele zabytków z różnych epok, dzieł sztuki, budowli architektonicznych, muzeów, uczelni oraz instytucji o znaczeniu międzynarodowym. Paryż to również światowe centrum mody.

Najbardziej znanymi zabytkami w Paryżu są wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Łuk Triumfalny w Paryżu (L'Arc de Triomphe) - pomnik upamiętniające francuskie zwycięstwa, Bazylika Sacré Coeur, budynki Sorbony, Les Invalides - muzeum i mauzoleum francuskich żołnierzy, także miejsce pochówku Napoleona, Panteon - kościół, gdzie pochowani są francuscy bohaterowie narodowi, Conciergerie - dawne więzienie, Sainte-Chapelle - XIII-wieczna gotycka kaplica pałacowa, Opera Garnier, wzgórze Montmartre, Hotel Lambert

Jeśli chodzi o muzea to najpopularniejszymi są:
Luwr (Le Musée du Louvre) - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jej zbiorach znajduje się m.in. Mona Lisa oraz Wenus z Milo, Musée d'Orsay, Centre Georges Pompidou, Auguste'a Rodina, Muzeum Musée Cluny, Musée Gustave Moreau, Gustave'a Moreau
Najbardziej znaną ulicą natomiast jest Aleja Pól Elizejskich. Jednym słowem nie da się opisać Paryża gdyż można by napisać parę książek o tym przepięknym i bogatym kulturowo mieście.

Materiał opracowany na podstawie źródeł z wikipedia.org, Encyklopedia PWN
Lotniska: